SIEDZIBY WYDZIAŁÓW I DZIEKANATÓW PRZY ALEI MONTE CASSINO 6
JEDNA Z SAL KOMPUTEROWYCH BWSH

Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie jest uczelnią niepaństwową wpisaną do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod poz. 50. Uczelnia kształci w systemie trzyletnich studiów zawodowych - licencjackich i dwuletnich studiów uzupełniających magisterskich. W ramach studiów licencjackich obowiązuje system dzienny lub zaoczny.

Studia licencjackie Studia magisterskie Studia podyplomowe
KIERUNKI: KIERUNKI:

WARUNKI REKRUTACJI W ROKU 2002

WARUNKI REKRUTACJI W ROKU 2002

WARUNKI REKRUTACJI W ROKU 2002


Revitalum Mind Plus
na problemy z koncentracją i pamięcią
http://www.herbalux.pl/revitalum-mind-plus-opinia
Łysiejesz?
Vivese Senso Duo rozwiąże problem
http://www.herbalux.pl/vivese-senso-duo-opinie

Centrum Informacyjno-Rekrutacyjne: 75-601 Koszalin, ul Zwycięstwa 113, tel. (94) 342-59-25, (94) 342-59-76