SIEDZIBY WYDZIAŁÓW I DZIEKANATÓW PRZY ALEI MONTE CASSINO 6
JEDNA Z SAL KOMPUTEROWYCH BWSH

Wydział Administracji i Zarządzania

Studia uzupełniające magisterskie

Kierunek: ADMINISTRACJA

specjalności:

Studia trwają 2 lata (4 semestry), po których absolwent otrzymuje tytuł magistra administracji

UWAGA: absolwenci kierunku Zarządzania i Marketingu z tytułem licencjata mają możliwość kontynuowania studiów uzupełniających magisterskich w specjalności administracja gospodarcza na Wydziale Administracji i Zarządzania.

W dobie popytu na wysoko wykwalifikowaną kadrę, wykształcenie administracyjne daje szerokie możliwości podjęcia pracy w różnych dziedzinach życia publicznego. Absolwenci tego wydziału wyposażeni są w wiedzę z zakresu administracji i prawa.

Studenci zdobędą tu wiedzę z: prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, gospodarczego, handlowego, karnego, konstytucyjnego, międzynarodowego i Unii Europejskiej, ochrony środowiska, pracy i ubezpieczeń społecznych, ekonomii, filozofii, informatyki, języków obcych, socjologii i statystyki.

Formexplode
prosta droga do uzyskania dobrej sylwetki
http://www.swiatkobiet.com.pl/formexplode-skuteczna-droga-do-muskularnej-sylwetki

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

Dziekan: dr Grzegorz Popow, prof. nadzw. BWSH

Al. Monte Cassino 6 (II piętro) 75-412 Koszalin

tel.: (0-prefiks-94) 343-10-71, 343-14-07, 341-33-71, 341-32-40

czynny wtorek-sobota w godz. 8:00-16:00 (w piątek do godz. 17:00)

w niedziele 8:00-13:00

 


Informacji o zapisach udziela:

CENTRUM INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE BWSH

czynne codziennie od poniedziałku
do soboty włącznie w godzinach 8:00-16:00
w niedzielę w godzinach 8:00-13:00

Al. Monte Cassino 6 (parter), 75-412 Koszalin
tel. (0-prefiks-94) 342-59-25
(0-prefiks-94) 342-59-76

Flexa Plus
Skuteczny sposób na regenerację stawów!
http://www.swiatkobiet.com.pl/flexa-plus-skuteczny-sposob-na-zwyrodnienie-stawow

Centrum Informacyjno-Rekrutacyjne: 75-601 Koszalin, ul Zwycięstwa 113, tel. (94) 342-59-25, (94) 342-59-76