SIEDZIBY WYDZIAŁÓW I DZIEKANATÓW PRZY ALEI MONTE CASSINO 6
JEDNA Z SAL KOMPUTEROWYCH BWSH

Wydział Humanistyczny

studia podyplomowe

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Studium przygotowuje do podjęcia pracy w instytucjach i na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem państwa. Adresowane jest przede wszystkim do służb mundurowych (policja, wojsko) oraz do pracowników administracji państwowej, instytucji samorządowych różnych szczebli itd.

Kierownik studium: dr hab. Wiesław Wróblewski, prof. BWSH

Czas trwania: 2 semestry

 

Kliknij tutaj

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM DZIENNIKARSTWA I PUBLIC RELATIONS

Studium adresowane jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów i przygotowuje nie tylko do zawodu dziennikarza, lecz także do pełnienia funkcji rzecznika prasowego oraz specjalisty budującego wizerunek firmy. Oprócz przedmiotów teoretycznych istotne miejsce zajmują zajęcia praktyczne (przede wszystkim warsztaty dziennikarskie, techniki i narzędzia public relations).

Kierownik studium: dr Marek Żukowski

Czas trwania: 2 semestry

 

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM FILOLOGII POLSKIEJ

Studium adresowane jest do absolwentów historii, pedagogiki wczesnoszkolnej i filologii obcych i przygotowuje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum. W programie m.in. analiza dzieła literackiego, wiedza o współczesnym języku polskim, literatura dla dzieci i młodzieży, metodyka literatury i języka oraz praktyka pedagogiczna.

Kierownik studium: dr hab. Jan Data, prof. BWSH

Czas trwania: 2 semestry

 

Haluksy?
ten produkt pomoże Ci w walce z bólem
swiatkobiet.com.pl/hallu-motion-rewolucja-w-walce-z-haluksami

 

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM HISTORII

Studium adresowane jest do absolwentów filologii polskiej i przygotowuje do nauczania historii w szkole podstawowej i w gimnazjum. W programie m.in. wiedza o dziejach Polski i powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX w. i omówieniem w tym zakresie najważniejszych problemów z historii naszych obecnych i dawnych sąsiadów oraz ich stosunków z Polską i Polakami, a także metodyka historii i praktyka pedagogiczna.

Kierownik studium: dr hab. Marian Mroczko, prof. BWSH

Czas trwania: 2 semestry

 

 

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM ANIMACJI KULTURY

Studium adresowane jest do absolwentów studiów humanistycznych i przygotowuje do podejmowania i prowadzenia inicjatyw animacyjnych, a także świadomego opisywania zjawisk kultury. Absolwent może podjąć pracę w mediach, domach kultury, instytucjach upowszechniania kultury, w świetlicach szkolnych itp. W programie obok przedmiotów teoretycznych istotne miejsce zajmuje praktyczne przygotowanie do zawodu (przede wszystkim metodyka pracy kulturalno-oświatowej, zajęcia warsztatowe i seminaryjne).

Kierownik studium: dr Zbigniew Korsak

Czas trwania: 2 semestry

 

Potenga
prosty sposób na zdrową erekcję
herbalux.pl/potenga-sex-power-increase-opinie

Informacji udziela:

CENTRUM INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE BWSH

czynne codziennie od poniedziałku
do soboty włącznie w godzinach 8:00-16:00
w niedzielę w godzinach 8:00-13:00

ul. Zwycięstwa 113, 75-601 Koszalin
tel. (0-prefiks-94) 342-59-25
(0-prefiks-94) 342-59-76


Centrum Informacyjno-Rekrutacyjne: 75-601 Koszalin, ul Zwycięstwa 113, tel. (94) 342-59-25, (94) 342-59-76