SIEDZIBY WYDZIAŁÓW I DZIEKANATÓW PRZY ALEI MONTE CASSINO 6
JEDNA Z SAL KOMPUTEROWYCH BWSH

Wydział Studiów Edukacyjnych

Studia licencjackie dzienne i zaoczne

 

Studia licencjackie dzienne

Kierunek: Pedagogika

specjalności:

(wybór specjalności po pierwszym roku studiów)

Slim Butter
Nie jesteś sama z problemem cellulitu
http://www.herbalux.pl/slim-butter-opinie
Man Pride
pozbądź się problemów z erekcją!
http://www.herbalux.pl/man-pride-opinie

Specjalność pedagogika socjalna i resocjalizacyjna - absolwent przygotowany jest do pracy w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądach.

Specjalność pedagogika opiekuńcza i zdrowotna - absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowisku pracownika socjalnego, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach i ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach opieki paliatywnej, urzędach pracy, świetlicach, hospicjach, placówkach zdrowia i klubach młodzieżowych.

Specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - absolwent będzie posiadał kwalifikacje do pracy zawodowej jako nauczyciel w klasach I - III (nauczanie zintegrowane).

Na wydziale realizowane są studia dzienne w grupach integracyjnych (polsko-ukraińsko-litewskich).

Studia licencjackie zaoczne

Kierunek: Pedagogika

specjalności:

Specjalności pedagogika opiekuńcza i zdrowotna oraz edukacja zdrowotna i promocja zdrowia - absolwent uzyska kwalifikacje uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dziennych domach pomocy społecznej, ośrodkach paliatywnych, hospicjach, placówkach oświatowych, świetlicach szkolnych, placówkach służby zdrowia.

Specjalność pedagogika socjalna i resocjalizacyjna - absolwent będzie posiadał kwalifikacje do pracy zawodowej w ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach opieki paliatywnej, urzędach pracy, ośrodkach penitencjarnych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, sądach, świetlicach i klubach środowiskowych.

Specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - absolwent będzie posiadał kwalifikacje do pracy zawodowej jako nauczyciel w klasach I - III (nauczanie zintegrowane) i nauczyciel przedszkola.

Na wydziale realizowane są studia dzienne w grupach integracyjnych (polsko-ukraińsko-litewskich).

Kliknij tutaj

DZIEKANAT WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Dziekan: dr hab. Wanda Woronowicz, prof. nadzw. BWSH

Al. Monte Cassino 6 (IV piętro) 75-412 Koszalin
tel.: (0-prefiks-94) 343-10-71, 343-14-07, 341-33-71, 341-32-40 (wew. 37)

czynny wtorek-sobota w godz. 8:00-16:00 (w piątek do godz. 17:00)
w niedziele 8:00-13:00

 


Informacji o zapisach udziela:

CENTRUM INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE BWSH

czynne codziennie od poniedziałku
do soboty włącznie w godzinach 8:00-16:00
w niedzielę w godzinach 8:00-13:00

Al. Monte Cassino 6 (parter), 75-412 Koszalin
tel. (0-prefiks-94) 342-59-25
(0-prefiks-94) 342-59-76


Centrum Informacyjno-Rekrutacyjne: 75-601 Koszalin, ul Zwycięstwa 113, tel. (94) 342-59-25, (94) 342-59-76