SIEDZIBY WYDZIAŁÓW I DZIEKANATÓW PRZY ALEI MONTE CASSINO 6
JEDNA Z SAL KOMPUTEROWYCH BWSH

Wydział Studiów Edukacyjnych

Studia uzupełniające magisterskie zaoczne

Kierunek: Pedagogika

specjalność:

Czas trwania studiów - 2 lata (4 semestry)

Dwuletnie studia uzupełniające magisterskie przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku pedagogiki. Studia magisterskie na kierunku Pedagogika mają na celu w powiązaniu ze studiami licencjackimi poszerzyć wiedzę teoretyczną studenta i wdrożyć go do samodzielnej pracy naukowej. W trakcie dwuletnich studiów uzupełniających magisterskich student poszerza wiedzę w zakresie wybranej specjalności, jaką uzyskał na poziomie licencjackim.
Seminarium magisterskie, trwające 4 semestry i podjęta praca magisterska dają studentowi pełną orientację w zakresie danej specjalności.
Absolwent Studiów Uzupełniających Magisterskich przygotowany będzie do pracy w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych i innych, zgodnie z wybraną spacjalnością w ramach studiów licencjackich.

Kliknij tutaj

DZIEKANAT WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Dziekan: dr hab. Wanda Woronowicz, prof. nadzw. BWSH

Al. Monte Cassino 6 (IV piętro) 75-412 Koszalin
tel.: (0-prefiks-94) 343-10-71, 343-14-07, 341-33-71, 341-32-40 (wew. 37)

czynny wtorek-sobota w godz. 8:00-16:00 (w piątek do godz. 17:00)
w niedziele 8:00-13:00

 


Informacji o zapisach udziela:

CENTRUM INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE BWSH

czynne codziennie od poniedziałku
do soboty włącznie w godzinach 8:00-16:00
w niedzielę w godzinach 8:00-13:00

Al. Monte Cassino 6 (parter), 75-412 Koszalin
tel. (0-prefiks-94) 342-59-25
(0-prefiks-94) 342-59-76


Zobacz ten produkt:
Kliknij


Centrum Informacyjno-Rekrutacyjne: 75-601 Koszalin, ul Zwycięstwa 113, tel. (94) 342-59-25, (94) 342-59-76