SIEDZIBY WYDZIAŁÓW I DZIEKANATÓW PRZY ALEI MONTE CASSINO 6
JEDNA Z SAL KOMPUTEROWYCH BWSH

Wydział Studiów Edukacyjnych

Studia podyplomowe

 

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM EDUKACJI ELEMENTARNEJ Z TERAPIĄ

Studium przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych pracujących w zawodzie nauczycielskim. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w placówkach przedszkolnych i szkole, uzyskując jednocześnie kwalifikacje do prowadzenia zajęć o charakterze kompensacyjnym i terapeutycznym.

Kierownik studium: dr hab. Maria Burtowy, prof. nadzw. BWSH

Czas trwania: 2 semestry

 


Zobacz ten produkt:
Kliknij

 

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM RESOCJALIZACJI

Studium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych pracujących w zawodzie nauczycielskim. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w instytucjach resocjalizacji zakładowej, w charakterze wychowawców w placówkach penitencjarnych i zakładach poprawczych i wychowawczych.

Kierownik studium: dr Zbigniew Piechowiak, prof. nadzw. BWSH

Czas trwania: 2 semestry

 

 

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM PEDAGOGIKI SOCJALNEJ I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Studium przeznaczone dla nauczycieli pracujących już w tym zawodzie, chcących pracować na stanowiskach, na których wymaga się przygotowania w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub pedagogiki socjalnej. Absolwenci studium będą mogli podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pomocy społecznej.

Kierownik studium: dr Danuta Głuszak-Węgierska

Czas trwania: 2 semestry

 


Zobacz ten produkt:
Kliknij

 

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik studium: dr Grzegorz Popow, prof. nadzw. BWSH

Czas trwania: 2 semestry

 

 

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Studium przeznaczone dla kierowników i kandydatów na kierowników instytucji pomocy społecznej, a także dla pracowników socjalnych i menedżerów pomocy socjalnej instytucjonalnej i środowiskowej. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie. Celem studium jest umożliwienie wymienionym wyżej osobom podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez pogłębienie znajomości teoretycznych podstaw pracy socjalnej, jej prawnych podstaw, rozwijanie umiejętności kierowniczych, a także sprawności i efektywności praktycznego działania w tej sferze.

Kierownik studium: dr Danuta Głuszak-Węgierska

Czas trwania: 2 semestry

Opłaty za studium

DZIEKANAT WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Dziekan: dr hab. Wanda Woronowicz, prof. nadzw. BWSH

Al. Monte Cassino 6 (IV piętro) 75-412 Koszalin
tel.: (0-prefiks-94) 343-10-71, 343-14-07, 341-33-71, 341-32-40 (wew. 37)

czynny wtorek-sobota w godz. 8:00-16:00 (w piątek do godz. 17:00)
w niedziele 8:00-13:00

 


Informacji udziela:

CENTRUM INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE BWSH

czynne codziennie od poniedziałku
do soboty włącznie w godzinach 8:00-16:00
w niedzielę w godzinach 8:00-13:00

Al. Monte Cassino 6 (parter), 75-412 Koszalin
tel. (0-prefiks-94) 342-59-25
(0-prefiks-94) 342-59-76


Centrum Informacyjno-Rekrutacyjne: 75-601 Koszalin, ul Zwycięstwa 113, tel. (94) 342-59-25, (94) 342-59-76